Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

v  Για παιδιά προσχολικής ηλικίας και των τριών πρώτων τάξεων του Δημοτικού, οι συναντήσεις γίνονται κάθε Σάββατο 10:00 – 11:30 στην αίθουσα πίσω από το Ιερό Βήμα του Ναού μας.
v  Για τα αγόρια Τετάρτης-Πέμπτης  και Έκτης Δημοτικού, οι συναντήσεις γίνονται κάθε Κυριακή 11:00-12:00 στην αίθουσα πίσω από το Ιερό Βήμα του Ναού μας. 
   Για τα κορίτσια αντίστοιχα Τετάρτης-Πέμπτης και Έκτης Δημοτικού, κάθε Κυριακή 11:00-12:00 στην βιβλιοθήκη του Πνευματικού μας Κέντρου.
v  Για τα αγόρια Γυμνασίου, οι συναντήσεις γίνονται κάθε Κυριακή 11:00 – 12:00 στην αίθουσα ψυχαγωγίας του Πνευματικού μας Κέντρου.
     Για τα κορίτσια αντίστοιχα του Γυμνασίου,  οι συναντήσεις γίνονται κάθε Κυριακή 11:00 – 12:00 στο αμφιθέατρο του Πνευματικού μας Κέντρου.
v  Για τα αγόρια Λυκείου,  οι συναντήσεις γίνονται κάθε Κυριακή 11:00 – 12:00 στην αίθουσα του αρχείου του Ιερού μας Ναού. 
     Για τα κορίτσια αντίστοιχα του Λυκείου,  οι συναντήσεις γίνονται κάθε Κυριακή 11:00 – 12:00 στο αμφιθέατρο του Πνευματικού μας Κέντρου.